21/11/2023
h 09:00
Catalan
CEIP Son Oliva, Palma
Escape room dels microplàstics

Per tal de descobrir l’impacte que genera el plàstic que forma part de la gran majoria dels embolcalls, realitzarem un escape room dels microplàstics on descobrirem com es generen i quines conseqüències tenen a nivell ambiental i de salut. Organitzat per EMAYA, empresa pública municipal de l’Ajuntament de Palma, que té el 100% del seu capital social. Les seves funcions consisteixen a gestionar els serveis públics que es presten a la ciutadania relatius a Cicle integral de l’aigua, Qualitat urbana, Energia i mobilitat.

Més informació: https://www.emaya.es/ca