18 – 26 november 2023

Een campagne om TE VERMINDEREN

De Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) moedigt alle Europeanen – en daarbuiten – aan om gedurende één week in november bewustmakingsacties uit te voeren over duurzaam hulpbronnen- en afvalbeheer.

Onder impuls van lokale en regionale overheden brengen we allerlei andere actoren samen – burgers, scholen, bedrijven, ngo’s, verenigingen – die activiteiten organiseren om het bewustzijn rond afvalvermindering te vergroten.

De Week, zoals we het noemen, is precies dat – een week in november; normaal gesproken de voorlaatste of laatste week van de maand. Wat het bijzonder maakt, zijn de inspanningen en passie die zijn geïnvesteerd door de duizenden en duizenden vrijwilligers die het woord over duurzame consumptie en circulaire economie in hun gemeenschappen verspreiden.

Volg ons op social media om de laatste updates te ontvangen!

Onze boodschap

De Europese Week van de Afvalvermindering werkt met de afvalhiërarchie. De acties die in het kader van de EWAV worden uitgevoerd, hebben betrekking op VERMINDERING van consumptie, HERGEBRUIK van producten en materialen en RECYCLING van afval. Dit zijn de belangrijkste aspecten (hoewel er nog veel meer zijn) om in gedachten te houden bij het herwaarderen van consumptiegewoonten.

Naast deze acties organiseren we ook schoonmaakacties om het zwerfvuilprobleem onder de aandacht te brengen.

Hoe deelnemen aan de EWAV

Aarzel niet en doe mee aan de EWAV!

Er zijn drie manieren om deel te nemen:

Als je een overheidsinstantie, een vereniging / ngo, een bedrijf, een onderwijsinstelling, een andere instantie of een individuele burger bent en je bent geïnteresseerd in het uitvoeren van een bewustmakingsactie over afvalvermindering, hergebruik, recycling of opruimen tijdens volgende EWAV.

Ben je een individu of een groep en ben je geïnteresseerd in deelname aan een actie die plaatsvindt tijdens de EWAV, informeer dan naar acties die in jouw buurt plaatsvinden.

Als je een overheidsinstantie bent die bevoegd is op het gebied van afvalpreventie en je bent geïnteresseerd in het coördineren van de Week in jouw regio …

How to participate (Flow Chart)

Neem deel

Deze informatie is beschikbaar in het Engels

Raak geïnspireerd

Deze informatie is beschikbaar in het Engels

Communicatie tools

Tools kunnen gratis gedownload worden!

Tools moeten gebruikt worden voor de promotie van EWAV acties, het EWAV project of andere sensibiliseringsacties rond afvalvermindering tijdens het jaar.

Thematische focus tools

Ontdek de tools die zijn ontwikkeld voor de thematische focus van dit jaar!

Communicatietools voor project dragers

Er is een breed scala aan communicatiemiddelen ontwikkeld om coördinatoren en project dragers te helpen bij het promoten en uitvoeren van acties in het kader van de Europese Week van de Afvalvermindering

Toolkits voor gerichte communicatie

Sinds het vroege begin van de Europese Week van de Afvalvermindering in 2009 zijn in heel Europa en daarbuiten meer dan 100.000 bewustmakingsacties op het gebied van afvalpreventie uitgevoerd. Op basis van deze uitgebreide ervaring hebben de EWAV-projectpartners communicatiemiddelen ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. Dit zal alle betrokken instanties helpen om deze groepen specifieker aan te spreken bij het organiseren van EWAV-acties

Neem deel !

3 manieren om deel te nemen aan de Europese Week van de Afvalvermindering:

als projectdrager een bewustmakingsactie uitvoeren

Het maakt niet uit wie je bent! De EWAV staat open voor iedereen: overheden, verenigingen / ngo’s, bedrijven, onderwijsinstellingen, andere instanties en individuele burgers

Doe mee als deelnemer aan een bestaande actie

Als je: een individuele burger of een groep bent

Coördineer de EWAV in jouw regio als coördinator

Als je: een overheidsinstantie bent die bevoegd is op het gebied van afvalpreventie

Contacten

Other countries & regions

EWWR Secretariat

Website: www.ewwr.eu
Twitter: @2EWWR
Facebook: @ewwr.eu
Instagram: @2EWWR
Contact: contact@ewwr.eu

Our supporters

Mis onze updates niet! Abonneer je op de nieuwsbrief

* required

Blijf in contact!

Volg ons of schrijf je in