Govern de les Illes Balears

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia – Direcció General d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Contact: Maria Francisca Capote Cifre – mfcapote@residus.caib.es
Website: https://www.caib.es/sites