Ker sem frajer čistim hraški bajer

Info

WHAT will be done

Description:

V naši vasi se nahaja bajer, del območja Natura 2000, okoli katerega turisti puščajo smeti, kljub temu, da so na voljo smetnjaki. Po letošnjih neurjih je potrebno okolico bajerja očistiti in urediti. Povezali se bomo z lokalnimi vzgojnimi zavodi in skušali k projektu pritegnili tudi mlade. Imeli bomo delavnico ponovne uporabe za otroke, izobraževanje za osnovnošolske otroke in urejanje okolice bajerja za vse skupaj.

Location

WHERE it will take place

Country:

Other countries & regions

Address:

Hraše; Medvode
Hraše
36
1216

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Turistično društvo Hraše
# Association/NGO

How can you get in contact:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088061156733

You can follow all informations on our FB Profile: Turistično društvo Hraše.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088061156733

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/23

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions