Οι μαθητές επαναχρησιμοποιούν, δεν σπαταλούν!

Info

WHAT will be done

Description:

Οι μαθητές επαναχρησιμοποιούν δεν σπαταλούν!

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2023 θα πραγματοποιηθεί υπό την διοργάνωση της διεύθυνσης περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης με την συνδριοργάνωση του Οργανισμού, Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) Δήμου Βόλβης και του Δικτύου με Παιδική Ματιά, με την συμμετοχή των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και του ΕΠΑΛ Δήμου Βόλβης.

Οι θεματικές στις οποίες στοχεύουν οι δράσεις:

1) Δημιουργία Γλυπτού trash art

2) Συμμετοχή γονέων για την ανακύκλωση τηγανέλαιου, γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού

3) Επαναχρησιμοποίηση σκευών

4) Μαγειρική με στόχο την ελάχιστη χρήση συσκευασιών

5) Μαγειρική με στόχο τα μηδενικά απορρίμματα zero waste και προώθηση νέας ζωής σε προϊόντα

6) Διανομή ημερολογίου συσκευασιών σε όλα τα σχολεία για την καταγραφή ανακύκλωσης

7) Τσάντες πολλαπλών χρήσεων κατά τη διάρκεια των δράσεων

8) Βίντεο ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Βόλβης

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

STAVROS
Αλ.Παναγούλη
5
57014

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

MUNICIPALITY OF VOLVI
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.dimosvolvis.gr/

https://www.facebook.com/europeanweekforwastereductionvolvi facebook page
dimos@dimosvolvis.gr email

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/23, 19/11/23, 20/11/23, 21/11/23, 22/11/23, 23/11/23, 24/11/23, 25/11/23, 26/11/23

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions