Postani prijatelj okolja

Info

WHAT will be done

Description:

Naša šola letos prvič sodeluje v akciji Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (ETZO).

V tem tednu bomo:

– nadaljevali z doslednim ločevanjem odpadkov

– nadalje opozarjali na varčno rabo vode (uporabljamo pitnike, učenci imajo svoje bidone, pri kosilu pijejo vodo, pri vseh pitnikih in umivalnikih imamo napise o varčni rabi vode)

– izvedli zbiralno akcijo odej, brisač, rjuh za zavetišče za živali

– izvedli izmenjevalnico oblačil

– zbirali odrabljene majice, ki jih bodo učenci ponovno uporabili za izdelavo novih izdelkov

– izvedli čistilno akcijo okolice šole

– razpravljali o razvoju tekstilne indrustrije in porastu potrošnje ter količini zavrženih oblačil ter iskali rešitve za manjšo potrošnjo in boljšo izrabo tekstila ter učinkovitejšega varovanja okolja

– ozaveščali učence in druge obiskovalce šole ter uporabnike na naši spletni strani in Facebook strani ter v mestnem glasilu Ljubljana o pomenu ponovne uporabe tekstila ter ozaveščali in spodbujali krožno gospodarstvo.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Bazoviška ulica
1
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola Vide Pregarc
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.osvp.si/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/22, 22/11/22, 23/11/22, 24/11/22, 25/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions