ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΤΩ

Info

WHAT will be done

Description:

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, προσκαλεί όλες τις σχολές μαγειρική (δημόσιες και ιδιωτικές), τις εκπομπές μαγειρικής των τηλεοπτικών σταθμών, καθώς άλλα εστιατόρια / ξενοδοχεία που δύναται να ενδιαφερθούν, όπως εντάξουν στα πλαίσια της διδασκαλίας τους, των εκπομπών τους και μενού τους αντίστοιχα, νέες τακτικές για μείωση των τροφίμων που απορρίπτονται, κάνοντας την αρχή από την εβδομάδα 20/11/2021 έως 28/11/2021.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, εισηγείται επίσης όπως ενταχθούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολών, μαθήματα μαγειρικής με τη χρήση των υπολειμμάτων τροφίμων (leftover foods – είτε περισσεύματα φαγητών, τροφίμων που σε άλλη περίπτωση θα πετάγονταν αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλπ) για τη δημιουργία νέων πιάτων. Αντίστοιχα η δράση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και να προωθηθεί και μέσω των εκπομπών μαγειρικής/ζαχαροπλαστικής των τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και των εστιατορίων και ξενοδοχείων. Τα πιάτα αυτά θα μπορούσαν να έχουν χαμηλότερη χρέωση προς τον πελάτη των τελευταίων.

Όσες σχολές, τηλεοπτικοί σταθμοί και επιχειρήσεις (εστιατόρια/ ξενοδοχεία) ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και το αποστείλουν μέχρι τις 19/11/2021 .

Location

WHERE it will take place

Country:

Cyprus

Address:

Nicosia
28th October
20-22
2414

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Department of Environment
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions

Menu