Ενημερωτική Ημερίδα “Ενημερώσου και μπες μαζί μας στον κύκλο…”

Info

WHAT will be done

Description:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Ενημερώσου και μπες μαζί μας στον κύκλο… : Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων»
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021, Διάρκεια: 9:00 – 12:30
Χώρος Εκδηλώσεων «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγίου Γεωργίου 15, 2108, Αγλαντζιά

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Ενημερώσου και μπες μαζί μας στον κύκλο…», για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 στο Χώρος Εκδηλώσεων «Σκαλί Αγλαντζιάς».
Η ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, η οποία για το 2021 έχει οριστεί η εβδομάδα 20-28 Νοεμβρίου 2021, με θεματική «Kυκλικές Kοινωνίες».
H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (EWWR) έχει ως σκοπό να προβάλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων, ως πόρο πια και όχι σαν απόβλητο. Η επίτευξη του σκοπού αυτού, γίνεται με τη διοργάνωση δράσεων, οι οποίες εστιάζονται στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ειδών και αποβλήτων, καθώς και στην προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων σε όλη την Ευρώπη.
Σκοπός αυτής της ημερίδας είναι να παρουσιάσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό και επιχειρήσεις για τις νέες τάξεις πραγμάτων και πολιτικές του Υπουργείου ΓΑΑΠ που θα εφαρμοστούν στη διαχείριση αποβλήτων. Επιπρόσθετα θα δοθεί η δυνατότητα στα συλλογικά συστήματα και σε άλλους φορείς να παρουσιάσουν το ρόλο τους στην κυκλική οικονομία.
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο συμμετοχής (https://forms.gle/bb1HJVLjYDKSpnsz7 ) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19/11/2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22408937 ή ηλεκτρονικά στο apapanastasiou@environment.moa.gov.cy.

Location

WHERE it will take place

Country:

Cyprus

Address:

NICOSIA
Agiou Georgiou 15
15
2108

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Department of Environment, MARDE, Cyprus
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ενημερώσου και μπες μαζί μας στον κύκλο… : Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021, Διάρκεια: 9:00 – 12:30 Χώρος Εκδηλώσεων «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγίου Γεωργίου 15, 2108, Αγλαντζιά Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο συμμετοχής (https://forms.gle/bb1HJVLjYDKSpnsz7 ) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19/11/2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22408937 ή ηλεκτρονικά στο apapanastasiou@environment.moa.gov.cy.

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions

Menu