Επαναχρησιμοποίηση Υλικών στα Πράσινα Σημεία Λεμεσού

Info

WHAT will be done

Description:

Σκοπός μας είναι η προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης  στους πολίτες  και η ενθάρρυνση της  επαναχρησιμοποίησης ή/και επισκευής  διάφορων υλικών, όπως έπιπλα, βιβλία, εργαλεία, παιχνίδια κτλ.

Ο στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την λειτουργία των Πράσινων Σημείων της Λεμεσού να δείξουμε και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο  πως η επαναχρησιμοποίηση υλικών είναι ένας απο  τους βασικούς πυλώνες της μείωσης των αποβλήτων.

Η δράση αυτή θα έχει ως βασικούς άξονες τις εξής ενέργειες:

  1. Ενημέρωση των πολιτών για την δράση αυτή μέσω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης.
  2. Ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη αυτής της δράσης
  3. Συλλογή και διαλογή υλικών που είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των Πράσινων Σημείων
  4. Η διανομή υλικών πίσω σε πολίτες που σκοπό θα έχουν να τα επαναχρησιμοποιήσουν. Η συλλογή των επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών θα εκτίθενται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους  όπου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να τα δούνε. Με αυτό τον τρόπο, σκοπός μας είναι να εμπεδώσουμε στους πολίτες την ιδέα της  επαναχρησιμοποίησης – Reuse. Τα συλλεχθέντα υλικά θα δοθούν πίσω στους ενδιαφερόμενους πολίτες, δωρεάν για επαναχρησιμοποίηση.

Location

WHERE it will take place

Country:

Cyprus

Address:

Limassol
Πράσινα Σημεία Φασούλας, Κολοσσιού, Παρεκκλησιάς και Αυδήμου
1
4181

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Συμβούλιο Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αποβλήτων Λεμεσού (ΣΕΔΑΛ)
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.oeda-lemesou.com
email: kyriacos_t@yahoo.gr Telephone: 25760111 or 99792572 Fax: 25760303

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions

Menu